RėmėjaiRėmėjai

Vaidas VyšniauskasVaidas Vyšniauskas

Vaidas Vyšniauskas (tenoras)      Vaidas Vyšniauskas (užsieny žinomas Kristian Benedikt vardu) yra kelių Respublikinių konkursų laureatas ir tarptautinį pripažinimą turintis tenoras. Dar būdamas studentu debiutavo Lietuvos Nacionaliniame Operos teatre. 1994 m. kovo 26 d. Jis atliko Gastono vaidmeni Dž.Verdžio operoje "Traviata".

      1983-1989m. Vaidas dainavo vaikų ir jaunuolių chore "Ąžuoliukas" ir mokėsi prie šio kolektyvo esančioje muzikos mokykloje. Čia įgyjo pirmus muzikinius bei dainavimo įgūdžius.

      1990-1997m. dainininkas savo studijas tęsė Lietuvos Muzikos Akademijoje pas žymųjį Lietuvos tenorą, profesorių Virgilijų Noreiką. 1995 m. igyjo bakalauro, o 1997 m. - magistro diplomus.

      Specializuodamasis įvairių žanrų tenoriniuose vaidmenyse solistas sukūrė eilę vaidmenų tiek operose, operetėse, tiek miuzikle. Tai Kasijus "Otele", Barinkajus "Čigonų barone", Tonis "Vestsaido istorijoje, Alfredas "Traviatoje", Kastytis "Jūratėje ir Kastytyje" ir kt.

      Nuo pat savo kūrybinės karjeros pradžios solistas pasižymėjo artistiškumu ir muzikiniu lankstumu.

      Nuo 1994 m. daininkas sėkmingai koncertuoja Lietuvoje ir už jos ribų.

      1997 m. koncertavo JAV ir Kanadoj: Čikagoje, Los Angeles, Klyvlende, Detroite, Toronte, Montrealy, Sant-Peterburge ir kt.

      1997 m. Sankt-Peterburgo Mažajam teatre debiutavo P.I.Čaikovskio operoje "Eugenijus Oneginas" Lenskio vaidmeny.

      2001-2005 m. tobulinosi pas skirtingus pedagogues užsienyje

      2001 m. Niujorke ir Vašingtone turėjo koncertų su Violeta Urmanavičiūte.

      2002 m. Miunchene, drauge su maestro M.Viotti, P.Domingu ir V.Urmana, dalyvavo A.Ponchielli operos "La Gioconda" irasyme ir irase Isepo partiją.
      Tais pačiais metais Rygoje (Latvijoje) dalyvavo originaliame A.Lediajevo projekte - miuziklo "Erškėčių Krūmas" pastatyme atliko Dievo arija.

      2005 m. balandžio mėn. padainavęs perklausą žymiajam maestro V.Gergijevui buvo pakviestas į operos "Karmen" pastatymą Marinskio teatre (Sank-Peterburgas, Rusija) kur dainavo Choze vaidmenį.

      2005 subūrė trijų tenorų kolektyvą "Tiesiog 3". Drauge su kolegomis Audriu Rubežiumi ir Kęstučiu Alčiauskiu jie itin laukiami įvairiuose muzikiniuose renginiuose.

      2006m. gegužy Vaidas debiutavo Estijos Nacionalinės Operoje (Taline) atlikdamas Kanijo vaidmenį (Pajacuose). Nuo tada solistas tapo neatsiejamas nuo Estijos kultūrinio gyvenimo.

      2007-2008m. dainininkas debiutavo eilę pagrindinių vaidmenų. Tai Hofmanas (Ž.Ofenbacho „Hofmano istorijos"), Kavaradosi (Dž.Pučinio „Toska"), Hercogas bei Manriko (Dž.Verdžio „Rigoletas" bei „Trubaduras"), kuriuos ir toliau sėkmingai dainuoja Tartu Vanemuines Operos teatre.

      2008m. pabaigoje Vaidas puikiai pasirodė LTV projekte „Triumfo arka" pelnydamas televizijos žiūrovų simpatijas bei užsitarnaudamas populiarumą Lietuvoje.

      Pastaruoju metu Vaidas Vyšniauskas koncertuoja Pabaltijo šalių koncertų salėse ir vaidina įvairiuose Operos miuzikiniuose teatruose.
Copyright 2009